preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bistra

 > Natječaji
Natječaj-spremač/ica škole-određeno (zamjena)
Priloženi dokumenti:
Natjecaj-spremac-ica 28.7.2022..docx


NATJEČAJ POMOĆNIK/ICA U NASTAVI

NATJEČAJ UČITELJ/ICA MATEMATIKE

NATJEČAJ DOMAR/ICA ŠKOLE

NATJEČAJ POMOĆNIK/ICA U NASTAVI

NATJEČAJ UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA 8.4.2022.

NATJEČAJ TAJNIK ŠKOLE

NATJEČAJ UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA 5.4.2022.

NATJEČAJ POMOĆNIK U NASTAVI 5.4.2022.

NATJEČAJ UČITELJ/ICA MATEMATIKE

NATJEČAJ POMOĆNIK/ICA U NASTAVI

NATJEČAJ POMOĆNIK/ICA U NASTAVI 2.3.2022.

Natječaj za pomoćnike u nastavi 17.02.2022.

NATJEČAJ ZA UČITELJA/UČITELJICU MATEMATIKE

NATJEČAJ DOMAR-ICA ŠKOLE 17.02.2022.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj-domar, 17.02.2022..docx


Natječaj za pomoćnike u nastavi-1.2.2022.

Natječaj domar-ica Škole

NATJEČAJ POMOĆNIK/ICA U NASTAVI 14.1.2022.

NATJEČAJI 10.1.2022.

Natječaj za pomoćnike u nastavi

Natječaj za spremača-spremačicu

NATJEČAJ UČITELJ/ICA MATEMATIKE

NATJEČAJ POMOĆNIK/ICA U NASTAVI

NATJEČAJI 25.10.2021.

NATJEČAJ POMOĆNICI U NASTAVI, 11.10.2021.

NATJEČAJ POMOĆNIK/ICA U NASTAVI

OBAVIJEST KANDIDATIMA

LISTE KANDIDATA ZA RAZGOVOR - NATJEČAJ OD 8.9.2021.

NATJEČAJ SPREMAČ/ICA ŠKOLE
Priloženi dokumenti:
Natjecaji-spremacica odre eno.docx


NATJEČAJ 8.9.2021.
Priloženi dokumenti:
Natjecaji-8.9. novo.docx


ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

NATJEČAJ POMOĆNICI U NASTAVI 6.9.2021.

NATJEČAJ-TAJNIK ŠKOLE

NATJEČAJI - POMOĆNICI U NASTAVI

NATJEČAJ - RAZREDNA NASTAVA U PRODUŽENOM BORAVKU

NATJEČAJ FIZIKA, neodređeno, nepuno radno vrijeme
Priloženi dokumenti:
Natjecaj-fizika.docx


Obavijest o rezultatima natječaja-8.12.2020.

Lista kandidata za razgovor-KEMIJA

Obavijest o rezultatima natječaja

NATJEČAJ-08.12.2020.

Natječaji za sljedeća radna mjesta:
 

 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme
 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE- 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme (28 sati ukupno tjedno radno vrijeme)
 • UČITELJ/ICA FIZIKE I INFORMATIKE-1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme
 • UČITELJ/ICA KEMIJE- 1 izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme (25 sati ukupno
 • tjedno radno vrijeme)
 • UČITELJ/ICA MATEMATIKE-1 izvršitelj/ica neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

 


Lista kandidata za razgovor, matematika, neodređeno, puno radno vrijeme

NATJEČAJ-SOCIJALNI PEDAGOG

U prilogu je tekst natječaja koji se odnosi na prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva".


Lista kandidata za razgovor-razredna nastava-produženi boravak

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

U prilogu su obavijesti o rezultatima sljedećih natječaja:

 1. INFORMATIKE na određeno puno radno vrijeme

 2. INFORMATIKE na neodređeno puno radno vrijeme

3. INFORMATIKE na neodređeno nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno

4. HRVATSKOG JEZIKA na neodređeno puno radno vrijeme

5. MATEMATIKE na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno

6. PRIRODE na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno

7. RAZREDNE NASTAVE na određeno puno radno vrijeme

 8. ENGLESKOG  JEZIKA na određeno puno radno vrijeme


NATJEČAJ - KEMIJA

NATJEČAJ - FIZIKA I INFORMATIKA

NATJEČAJI - MATEMATIKA I RAZREDNA NASTAVA
Priloženi dokumenti:
Natjecaji-27.10.2020 .docx


Liste kandidata za razgovor-četvrtak,29.10.2020.

Lista kandidata za razgovor-hrvatski jezik

Lista kandidata za razgovor-engleski jezik

Lista kandidata za razgovor-razredna nastava

NATJEČAJI-rujan-listopad 2020.

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

OBAVIJEST KANDIDATIMA

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Lista kandidata za razgovor-razredna nastava

Lista kandidata za razgovor-NJEMAČKI JEZIK

Lista kandidata za razgovor-engleski jezik

Natječaji 13.02.2020.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavaju se kandidati o rezultatima natječaja za sljedeće radno mjesto:

- učitelj/ica razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme


Lista kandidata za razgovor-razredna nastava

Odluka o imenovanju ravnatelja/ice škole

NATJEČAJ- novi

Natječaj-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavaju se kandidati o rezultatima natječaja za sljedeća radna mjesta:

a) učitelj/ica hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

b) učitelj/ica informatike na određeno puno radno vrijeme

c) učitelj/ica prirode i biologije na određeno puno radno vrijeme

d) učitelj/ica glazbene kulture na neodređeno puno radno vrijeme

e) učitelj/ica engleskog jezika  na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

f) učitelj/ica matematike na određeno nepuno radno vrijeme (20 sata tjedno)

g) učitelj/ica matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno)

h) učitelj/ica matematike na neodređeno puno radno vrijeme

i) tajnik/ica škole na određeno, nepuno radno vrijeme

j) učitelj/ica razredne nastave na neodređeno, puno radno vrijeme

 


Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Lista kandidata za razgovor-matematika, puno, neodređeno radno vrijeme

LISTA KANDIDATA-TAJNIK ŠKOLE
Priloženi dokumenti:
Lista kandidata-tajnik skole.pdf


Lista kandidata za razgovor-MATEMATIKA

Lista kandidata za razgovor-engleski jezik

Lista kandidata za razgovor-glazbena kultura

Lista kandidat za razgovor-priroda-biologija

Lista kandidata za razgovor-informatika

Lista kandidata za razgovor-hrvatski jezik

NATJEČAJ - TAJNIK ŠKOLE
Priloženi dokumenti:
Natjecaj -TAJNIK SKOLE.docx


OBAVIJEST KANDIDATIMA

LISTA KANDIDATA ZA RAZGOVOR - RAZREDNA NASTAVA

LISTA KANDIDATA ZA RAZGOVOR-NJEMAČKI JEZIK

NATJEČAJ-UČITELJ/ICA MATEMATIKE
Priloženi dokumenti:
Natjecaj -MATEMATIKA.docx


LISTA KANDIDATA ZA RAZGOVOR - PEDAGOG
Priloženi dokumenti:
Lista kandidata - pedagog.pdf


NATJEČAJI 3.9.2019.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj -03.09.2019..docx


OBAVIJEST KANDIDATIMA-POMOĆNICI U NASTAVI

NATJEČAJI 2.9.2019.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj -02.09.2019..docx


Natječaj za pomoćnike u nastavi za šk. god. 2019./2020.

Natječaj za kuhara/kuharicu škole

NATJEČAJ ZA SPREMAČA - ICU ŠKOLE NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/93

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 10. svibnja 2019. godine

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto DOMARA ŠKOLE na neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za DOMARA ŠKOLE na neodređeno, puno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 24. travnja 2019. godine izabran je

 

JOSIP MARTINIĆ

 

                                                                                                             S poštovanjem,

 

                                                                                                          v.d. ravnatelja OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević, v.r.

 


Natječaj za učitelja/icu matematike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) Osnovna škola Bistra raspisuje:


                                                 

                                                               NATJEČAJ
 
 

 • UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno


Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18)  i odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96 i 56/01). 

 

Radno iskustvo: nije važmo

Uz prijavu na natječaj za radna mjesta potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu ( preslik domovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome )
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana)
 • -potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ukoliko ga kandidat ima

 


Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja odnosno pravo prednosti pri zapošljavanju.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Škole. 

Dokumentaciju poslati na adresu Škole: Osnovna škola Bistra, Bistranska 30, Poljanica Bistranska s naznakom „natječaj za učitelja/icu matematike“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.  
 
 KLASA: 112-03/19-01/90

URBROJ: 238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 10. svibnja 2019. godine

                                                                                        

                                                                                     v.d.ravnatelja:             

                                                                                Eduard Kovačević                                              
 

 


OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/89

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 10. svibnja 2019. godine

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto SPREMAČA/ICE ŠKOLE na određeno, puno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za SPREMAČA/ICU ŠKOLE na određeno, puno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 24. travnja 2019. godine izabrana je

 

VERICA KRAJAČIĆ

 

                                                                                                             S poštovanjem,

 

                                                                                                          v.d. ravnatelja OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević, v.r.


NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU FIZIKE I INFORMATIKE

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE

         

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

POLJANICA BISTRANSKA, BISTRANSKA 30

10298 Donja Bistra

 

KLASA: 112-03/19-01/75

URBROJ: 238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 18. travnja 2019. godine

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.152/14, 7/17, 68/18) i članka 57. Statuta Osnovne škole Bistra,  ravnatelj donosi: O D L U K U
o poništenju natječaja za radno mjesto
UČITELJA/ICE MATEMATIKE

 I.
Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike, 1 izvršitelj/ica- radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme, objavljen 11. travnja 2019. godine na web stranici Škole i Zavoda za zapošljavanje Zagreb.

II.
Ova odluka bit će objavljena na web stranici Škole i Zavoda za zapošljavanje Zagreb.

III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                         v.d. ravnatelja OŠ Bistra:

                                                                    Eduard Kovačević

.


NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE

NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za spremaca-icu.docx


OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/64

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 05. travnja 2019. godine

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto VODITELJICE RAČUNOVODSTVA na određeno, nepuno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za voditeljice računovodstva na određeno, nepuno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 04. travnja 2019. godine izabrana je

 

TEA ŽLEBAČKI, MAGISTRA EKONOMIJE

 

                                                                                                                S poštovanjem,

 

                                                                                           v.d. ravnatelja OŠ Bistra:

                                                                                            Eduard Kovačević

 


NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICE FIZIKE I INFORMATIKE

NATJEČAJ ZA DOMARA ŠKOLE (m/ž)
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za domara.docx


Natječaj-vodtielj/voditeljica računovodstva

Natječaj za spremača/icu škole od 28.02.2019. godine
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za spremaca-icu.docx


NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izboru i imenovanju kandidata za ravnatelja/icu Škole

OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/04

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 08.01.2019.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto TAJNIKA ŠKOLE na određeno, nepuno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za tajnika škole na određeno, nepuno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 22. prosinca 2018. godine izabrana je

 

SARA BUDIĆ, SPECIJALIST JAVNE UPRAVE

 

                                                                                                                    S poštovanjem,

 

                                                                                                          Ravnatelj OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević


OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/05

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 08.01.2019.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE na određeno, puno radno vrijeme

 

 

Prema raspisanom natječaju za učitelja/icu razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 17. prosinca 2018. godine izabrana je

 

MANUELA RUKLIĆ, MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

 

                                                                                                                    S poštovanjem,

 

                                                                                                          Ravnatelj OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević

 


OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

KLASA:112-03/19-01/06

URBROJ:238-30-01-19-01

U Poljanici Bistranskoj, 08.01.2019.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto UČITELJA/ICE MATEMATIKE na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 

 

Prema raspisanom natječaju za učitelja/icu matematike na neodređeno, nepuno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 17. prosinca 2018. godine izabrana je

 

MARIJA GJUD, SVEUČILIŠNA PRVOSTUPNICA EDUKACIJE MATEMATIKE

 

                                                                                                                    S poštovanjem,

 

                                                                                                          Ravnatelj OŠ Bistra:

                                                                                                            Eduard Kovačević


Natječaj za kuhara/kuharicu škole
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za kuhara-kuharicu.docx


NATJEČAJ ZA DOMARA ŠKOLE (m/ž)

Natječaj za učitelja/učiteljicu matematike

NATJEČAJ ZA TAJNIKA/TAJNICU ŠKOLE-novi

Natejčaj za učitelja/učiteljicu razredne nastave

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE ŠKOLE

POMOĆNICI U NASTAVI

NATJEČAJI 23.10.2018.

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Natječaj- voditelj/ica računovodstva

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE ZA 2017. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Priloženi dokumenti:
izleti 5. razred 2018.god.doc


OBAVIJEST KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

 

Poljanica Bistranska

Bistranska 30

10 298 Donja Bistra

 

KLASA:112-03/17-01/31

URBROJ:238-30-01-17-10

U Poljanici Bistranskoj, 27.6.2017.

 

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto spremačice,

                     na neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

 

Prema raspisanom natječaju za spremačicu, na neodređeno, puno radno vrijeme, na sjednici Školskog odbora održanoj 21. lipnja 2017. godine izabrana je

 

NEVENKA BAJZEC

 

            S poštovanjem,

 

  Ravnatelj OŠ Bistra:

  Eduard Kovačević

 

DOSTAVITI:

 

1. Kandidatima X 6

2. Pismohrana-ovdje


NATJEČAJ - SPREMAČICA

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

Bistranska 30,

Poljanica Bistranska

Tel. 01/3390-016

 

KLASA: 112-03/17-01/31

URBROJ:238-30-01-17-01

 

Poljanica Bistranska, 30.05.2017. g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Bistra raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta:

 

 1. Spremač/ica- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjednog radnog vremena

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis i zamolbu vlastoručno potpisanu, diplomu, uvjerenje o nekažnjavanju, domovnicu, potvrdu HZMO-a o stažu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana, od dana objave natječaja s naznakom "Za natječaj - spremačica"

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 Ravnatelj Škole:

Eduard Kovačević, v.r.

 

 


POMOĆNICI U NASTAVI

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, OSNOVNA ŠKOLA BISTRA, Poljanica Bistranska 30, Donja Bistra  objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1  pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 26  sati tjedno                     

Mjesto rada: OŠ Bistra (mjesto rada je djelomično prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016/2017

Prijevoz: u cijelosti 

 

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 13.04.2017.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA BISTRA, Poljanica Bistranska 30, 10298 Donja Bistra s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Informacija o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere sposobnosti putem intervjua bit će objavljena na Internet stranicama škole po isteku roka za prijavu na natječaj.

 

Za sve informacije možete se obratiti na broju  3390-016, birajte tajništvo.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:602-02/17-01/78

URBROJ:238-30-01-17-01

U Poljanici Bistranskoj,13.04.2017.

                                                                                                                                                                           

 

 


NOVI NATJEČAJ ZA FOTOGRAFIRANJE

Natječaj za Učitelja/ice razredne nastave

KEMIJA/BIOLOGIJA

OBJAVA NATJEČAJA

Natječaj za učitelja/icu njemačkog jezika objavljen je 13.01.2017. (natječaj je otvoren, prema zakonskom roku, 8 dana od dana objave natječaja u službenim glasilima škole i nadležnog zavoda za zapošljavanje).


Priloženi dokumenti:
 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za njemacki jezik.docx


NATJEČAJI 28.12.2016.

NATJEČAJ - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

U prilogu se nalazi natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.NOVI NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

Bistranska 30,

Poljanica Bistranska

Tel. 01/3390-016

 

KLASA: 112-03/16-01/36

URBROJ:238-30-01-16-01

 

Poljanica Bistranska, 08. rujna 2016. g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Bistra raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta:

 

Učitelj/ učiteljica razredne nastave- 2 izvršitelja/ ica na određeno, puno radno  vrijeme- 40 sati ukupog tjednog radnog vremena (zamjena za zaposlenicu koja koristi bolovanje i zamjena za zaposlenicu koja koristi rodiljni dopust)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis i zamolbu vlastoručno potpisane,  diplomu, uvjerenje o nekažnjavanju, domovnicu, te potvrdu HZMO-a o stažu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana, od dana

objave natječaja s naznakom "Za natječaj -učitelj/ učiteljica razredne nastave"

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

                                                        Ravnatelj Škole:

                                                        Eduard Kovačević, v.r.


NOVI NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA

Bistranska 30,

Poljanica Bistranska

Tel. 01/3390-016

 

KLASA: 112-03/16-01/36

URBROJ:238-30-01-16-01

 

Poljanica Bistranska, 26. kolovoza 2016. g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Bistra raspisuje:

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta:

 

Učitelj/ učiteljica engleskog jezika- 1 izvršitelj/ica na određeno,nepuno radno  vrijeme- 15 sati ukupog tjednog radnog vremena (zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rodiljnji dopust)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis,  diplomu, uvjerenje o nekažnjavanju, domovnicu, potvrdu HZMO-a o stažu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana, od dana

objave natječaja s naznakom "Za natječaj -učitelj/ učiteljica engleskog jezika"

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

                                                        Ravnatelj Škole:

                                                        Eduard Kovačević, v.r.

 

 KAD ZVONI?

 SATNICA OŠ BISTRA (od 28.3.2022.)


 

MŠ POLJANICA

PRIJEPODNE

 1. sat 7.40 – 8.25

 2. sat 8.30 – 9.15

 3. sat 9.25 – 10.10

 4. sat 10.20 – 11.05

 5. sat 11.10 – 11.55

 6. sat 12.00 – 12.45

 7. sat 12.55 – 13.40

 

POSLIJEPODNE

 1. sat 12.00 – 12.45

 2. sat 12.55 – 13.40

 3. sat 13.45 – 14.30

 4. sat 14.40 – 15.25

 5. sat 15.35 – 16.20

 6. sat 16.25 – 17.10

 7. sat 17.15 – 18.00

 8. sat 18.05 - 18.50


 

 

VAŽNE POVEZNICE

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
Forum
CMS za škole logo
Osnovna škola Bistra / Bistranska 30, HR-10298 Donja Bistra / www.os-bistra.skole.hr / ured@os-bistra.skole.hr
preskoči na navigaciju